Các thành phố ở Mỹ

Học tên một số thành phố lớn ở Mỹ.

Atlanta Atlanta
Boston Boston
Chicago Chicago
Dallas Dallas
Detroit Detroit
Honolulu Honolulu
Houston Houston
Las Vegas Las Vegas
Los Angeles Los Angeles
Memphis Memphis
Miami Miami
Nashville Nashville
New Orleans New Orleans
New York (còn được biết đến là New York City) New York
Philadelphia Philadelphia
Phoenix Phoenix
San Antonio San Antonio
San Diego San Diego
San Francisco San Francisco
Seattle Seattle
Washington, DC Washington, DC
sound

Trong trang này, tất cả các từ tiếng Anh đều kèm theo cách đọc — chỉ cần nhấn chuột vào bất kì từ nào để nghe.

Ứng dụng di động

Ứng dụng hướng dẫn sử dụng câu tiếng Anh cho các thiết bị Android của chúng tôi đã đạt giải thưởng, có chứa hơn 6000 câu và từ có kèm âm thanh

Get it on Google Play