Chính sách về quyền riêng tư

Quyền riêng tư rất quan trọng với chúng tôi. Chính sách về quyền riêng tư này mô tả thông tin chúng tôi thu thập khi bạn sử dụng trang mạng và ứng dụng di động của Speak Languages, và cách chúng tôi sử dụng thông tin đó.

Thông tin chúng tôi thu thập

Khi bạn truy cập trang mạng và các ứng dụng của chúng tôi, chúng tôi lưu các thông tin như các trang bạn truy cập, trình duyệt và loại thiết bị bạn đang sử dụng, và địa chỉ IP của bạn.

Nếu bạn đăng ký làm thành viên của trang mạng, chúng tôi cũng lưu một số thông tin cá nhận như tên, địa chỉ email, ngày sinh, và các thông tin khác mà bạn cung cấp như ngôn ngữ bạn nói hoặc đang học.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được

Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được để cung cấp cho bạn dịch vụ được điều chỉnh theo cá nhân, cũng như để theo dõi và nâng cấp các dịch vụ chúng tôi cung cấp.

Nếu bạn lựa chọn nhận tin tức về Speak Languages, chúng tôi cũng có thể thỉnh thoảng gửi cho bạn tin tức qua email. Bạn có thể thay đổi tùy chọn email bất kỳ khi nào trên trang Cài đặt tài khoản của bạn.

Chúng tôi không cung cấp bất kỳ thông tin được nhận diện là cá nhân nào cho bên thứ ba.

Cookie

Giống như hầu hết các trang mạng khác, trang mạng Speak Languages sử dụng cookie. Đây là các tệp tin văn bản nhỏ được lưu trên máy tính hoặc thiết bị di dộng của bạn giúp chúng tôi có thể điều chỉnh dịch vụ bạn đang sử dụng trên mang của chúng tôi. Nếu bạn muốn chúng tôi không lưu cookie, bạn có thể tắt cookie bằng cách thay đổi cài đặt trong trình duyệt của bạn.

Trang mạng của chúng tôi sử dụng các dịch vụ nhất định do Google cung cấp để hiển thị quảng cáo hoặc phân tích lưu lượng sử dụng. Những bên cung cấp thứ ba, trong đó có Google, sử dụng cookie để đăng quảng cáo dựa trên những lần truy cập trước của người sử dụng vào trang của chúng tôi. Việc Google sử dụng DoubleClick cookie (cookie kích đúp) giúp Google và các đối tác giới thiệu quảng cáo tới người sử dụng của chúng tôi dựa trên lần truy cập vào trang của chúng tôi hoặc các trang mạng khác. Bạn có thể chọn thoát khỏi DoubleClick cookie cho quảng cáo trên mạng trong phần Cài đặt Quảng cáo.