Hướng dẫn sử dụng câu tốt nhất thế giới, cùng với cộng đồng người học ngôn ngữ hoạt động tích cực

Tài liệu học ngôn ngữ

Hướng dẫn sử dụng câu và danh sách từ vựng có âm thanh cho nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Cộng đồng

Trang mạng Speak Languages có hơn 100.000 thành viên trên khắp thế giới.

Bạn cùng học ngôn ngữ
Tìm người cùng luyện ngôn ngữ

Đăng ký
Miễn phí và chỉ mất một phút