Liên hệ với chúng tôi

Chúng tôi nồng nhiệt đón nhận bất kỳ nhận xét hoặc đề xuất nào của bạn. Bạn có thể gửi cho chúng tôi bằng cách điền vào mẫu đơn dưới đây.


Tên bạn:

Địa chỉ email:

Xin hãy điền lời nhắn của bạn vào dưới đây:

Speak Languages OÜ
Jaama 58-9
Tartu 50604
Estonia

Facebook: facebook.com/speaklanguages
Twitter: twitter.com/speaklanguages