Các câu tiếng Anh

Trong phần này, bạn sẽ tìm thấy các câu tiếng Anh được sử dụng trong rất nhiều tình huống thường ngày khác nhau. Các câu này được chọn lọc để đại diện cho tiếng Anh khẩu ngữ hiện đại. Nếu bạn có gợi ý thêm các câu mới hay tìm thấy bất kỳ lỗi sai nào, hãy báo cho chúng tôi!

Câu đơn giản
Các câu nói thường dùng khác

Các trường hợp khẩn cấp

Hội thoại thông dụng
Kết bạn
Ngôn ngữ và giao tiếp
Gia đình và các mối quan hệ
Sở thích
Nghề nghiệp
Giáo dục
Tôn giáo
Hẹn hò và lãng mạn
Sắp xếp hẹn gặp

Cụm từ chỉ thời gian
Xem giờ
Ngày tháng

Thời tiết

Ở nhà
Tiếp khách

Các trang liên quan

Từ vựng tiếng Anh

Ứng dụng di động

Ứng dụng hướng dẫn sử dụng câu tiếng Anh cho các thiết bị Android của chúng tôi đã đạt giải thưởng, có chứa hơn 6000 câu và từ có kèm âm thanh

Get it on Google Play