Các thành phố ở Vương quốc Anh

Học tên một số thành phố quan trọng của Anh quốc.

Aberdeen Aberdeen
Belfast Belfast
Birmingham Birmingham
Brighton Brighton
Bristol Bristol
Cambridge Cambridge
Cardiff Cardiff
Coventry Coventry
Edinburgh Edinburgh
Glasgow Glasgow
Leeds Leeds
Leicester Leicester
Liverpool Liverpool
London Luân Đôn
Manchester Manchester
Newcastle Newcastle
Norwich Norwich
Nottingham Nottingham
Oxford Oxford
Sheffield Sheffield
Southampton Southampton
York York
sound

Trong trang này, tất cả các từ tiếng Anh đều kèm theo cách đọc — chỉ cần nhấn chuột vào bất kì từ nào để nghe.

Ứng dụng di động

Ứng dụng hướng dẫn sử dụng câu tiếng Anh cho các thiết bị Android của chúng tôi đã đạt giải thưởng, có chứa hơn 6000 câu và từ có kèm âm thanh

Get it on Google Play