Thời gian rảnh và cách giải trí

Những mẫu câu sau sẽ giúp bạn chọn địa điểm muốn đến thăm khi bạn ở một nơi nào đó.

where's the …? … ở đâu?
cinema rạp chiếu phim
theatre nhà hát
art gallery phòng triển lãm nghệ thuật
museum bảo tàng
concert hall phòng hòa nhạc
stadium sân vận động
do you want to go out tonight? cậu có muốn đi chơi tối nay không?
let's go to … chúng mình đi … nhé
the pub uống rượu
the cinema xem phim
the theatre nhà hát
a concert nghe hòa nhạc
a nightclub câu lạc bộ đêm
what's on at the …? ở … đang chiếu gì?
cinema rạp chiếu phim
theatre nhà hát
is there anything good on? ngoài rạp có gì hay không?
shall we go …? chúng mình đi … nhé!
swimming bơi
skating trượt băng
bowling bowling
shall we go for a walk? chúng mình đi dạo nhé!
shall we go for a bike ride? chúng mình đạp xe dạo chơi nhé!
excuse me, could you take a photo for me? xin lỗi, bạn có thể chụp giúp tôi một bức ảnh được không?
excuse me, could you take a photo for us? xin lỗi, bạn có thể chụp giúp chúng tôi một bức ảnh được không?
I'd like to hire a bike mình muốn thuê xe đạp
I'd like to hire a canoe mình muốn thuê ca-nô
it's a beautiful view cảnh đẹp quá
sound

Trong trang này, tất cả các cụm từ tiếng Anh đều kèm theo cách đọc — chỉ cần nhấn chuột vào bất kì cụm từ nào để nghe.

Ứng dụng di động

Ứng dụng hướng dẫn sử dụng câu tiếng Anh cho các thiết bị Android của chúng tôi đã đạt giải thưởng, có chứa hơn 6000 câu và từ có kèm âm thanh

Get it on Google Play