Quản lý hộ chiếu và hải quan

Duới đây là một số câu hỏi và câu trả lời bạn có thể cần dùng đến khi đi qua biên giới.

Kiểm tra hộ chiếu

could I see your passport, please? xin anh/chị vui lòng cho xem hộ chiếu
where have you travelled from? anh/chị đến từ đâu?
what's the purpose of your visit? anh/chị đến đây làm gì?
I'm on holiday tôi đi nghỉ
I'm on business tôi đi công tác
I'm visiting relatives tôi đi thăm người thân
how long will you be staying? anh/chị sẽ ở lại bao lâu?
where will you be staying? anh/chị sẽ ở đâu?
you have to fill in this … anh/chị phải điền vào … này
landing card thẻ xuống máy bay
immigration form đơn nhập cư
enjoy your stay! chúc anh/chị có thời gian vui vẻ!

Hải quan

could you open your bag, please? xin anh/chị vui lòng mở túi
do you have anything to declare? anh/chị có đem theo hàng cần khai báo không?
you have to pay duty on these items anh/chị phải trả thuế cho những mặt hàng này

Những dòng chữ bạn có thể gặp

EU citizens Công dân Liên minh Châu Âu
All passports Tất cả các loại hộ chiếu
Wait behind the yellow line Chờ sau vạch vàng
Please have your passport ready Đề nghị chuẩn bị hộ chiếu sẵn sàng
Nothing to declare Không có hàng hóa cần khai báo
Goods to declare Hàng hóa cần khai báo
sound

Trong trang này, tất cả các cụm từ tiếng Anh đều kèm theo cách đọc — chỉ cần nhấn chuột vào bất kì cụm từ nào để nghe.

Ứng dụng di động

Ứng dụng hướng dẫn sử dụng câu tiếng Anh cho các thiết bị Android của chúng tôi đã đạt giải thưởng, có chứa hơn 6000 câu và từ có kèm âm thanh

Get it on Google Play

Hỗ trợ công việc của chúng tôi

Hãy giúp chúng tôi cải thiện trang web này bằng cách trở thành người ủng hộ trên Patreon. Các lợi ích bao gồm xóa tất cả quảng cáo khỏi trang web và truy cập vào kênh Speak Languages Discord.

Trở thành một người ủng hộ