Gia đình và các mối quan hệ

Dưới đây là một số câu tiếng Đan Mạch dùng khi thảo luận về gia đình và các mối quan hệ. Học cách nói về anh chị em, con cái, và các thành viên khác trong gia đình, cũng như miêu tả tình trạng hôn nhân của bạn.

har du nogle brødre eller søstre?bạn có anh chị em không?
ja, jeg har ...
... brødre og ... søstre
nej, jeg er enebarnkhông, mình là con một
har du en kæreste?bạn có bạn trai chưa?
er du gift?bạn có gia đình chưa?
er du single?bạn chưa có gia đình à?
er du sammen med nogen?bạn có đang hẹn hò ai không?
jeg er...
single
forlovet
gift
skilt
separeret
enke
enkemand
jeg er sammen med enmình đang hẹn hò