Phương hướng của la bàn

Học cách nói hướng của la bàn trong tiếng Pháp.

nordphía bắc
nord-estphía đông bắc
estphía đông
sud-estphía đông nam
sudphía nam
sud-ouestphía tây nam
ouestphía tây
nord-ouestphía tây bắc

Các từ hữu ích khác

cartebản đồ
boussolela bàn
lire une boussoleđọc la bàn
sound

Trong trang này, tất cả các từ tiếng Pháp đều kèm theo cách đọc — chỉ cần nhấn chuột vào bất kì từ nào để nghe.