Phương hướng của la bàn

Học cách nói hướng của la bàn trong tiếng Anh.

northphía bắc
northeastphía đông bắc
eastphía đông
southeastphía đông nam
southphía nam
southwestphía tây nam
westphía tây
northwestphía tây bắc

Các từ hữu ích khác

mapbản đồ
compassla bàn
to read a compassđọc la bàn
sound

Trong trang này, tất cả các từ tiếng Anh đều kèm theo cách đọc — chỉ cần nhấn chuột vào bất kì từ nào để nghe.