Phương hướng của la bàn

Học cách nói hướng của la bàn trong tiếng Anh.

north phía bắc
northeast phía đông bắc
east phía đông
southeast phía đông nam
south phía nam
southwest phía tây nam
west phía tây
northwest phía tây bắc

Các từ hữu ích khác

map bản đồ
compass la bàn
to read a compass đọc la bàn
sound

Trong trang này, tất cả các từ tiếng Anh đều kèm theo cách đọc — chỉ cần nhấn chuột vào bất kì từ nào để nghe.

Ứng dụng di động

Ứng dụng hướng dẫn sử dụng câu tiếng Anh cho các thiết bị Android của chúng tôi đã đạt giải thưởng, có chứa hơn 6000 câu và từ có kèm âm thanh

Get it on Google Play