Phương hướng của la bàn

Học cách nói hướng của la bàn trong tiếng Anh.

northphía bắc
northeastphía đông bắc
eastphía đông
southeastphía đông nam
southphía nam
southwestphía tây nam
westphía tây
northwestphía tây bắc

Các từ hữu ích khác

mapbản đồ
compassla bàn
to read a compassđọc la bàn
sound

Trong trang này, tất cả các từ tiếng Anh đều kèm theo cách đọc — chỉ cần nhấn chuột vào bất kì từ nào để nghe.

Hỗ trợ công việc của chúng tôi

Hãy giúp chúng tôi cải thiện trang web này bằng cách trở thành người ủng hộ trên Patreon. Các lợi ích bao gồm xóa tất cả quảng cáo khỏi trang web và truy cập vào kênh Speak Languages Discord.

Trở thành một người ủng hộ