Viết thư tay và email

Đây là những câu và quy tắc hữu ích cho bạn khi viết thư tay hoặc thư điện tử bằng tiếng Anh.

Viết thư tay thân mật

Hãy bắt đầu lá thư của bạn bằng từ Dear sau đó là tên thường gọi của người bạn định gửi đến, ví dụ:

Dear Mark, Mark thân mến!
Dear Jane, Jane thân mến!

Đây là những câu bạn có thể nói:

Thanks for your … Cám ơn bạn vì …
letter lá thư bạn đã gửi
postcard tấm bưu thiếp bạn đã gửi
present món quà bạn đã gửi
invitation giấy mời bạn đã gửi
Sorry it's taken me so long to write. Xin lỗi vì mãi tôi mới viết thư cho bạn.
I hope you're well. Tôi hi vọng bạn vẫn khỏe.
Good to see you again last week. Rất vui đã gặp lại bạn tuần trước.
Look forward to seeing you soon! Rất mong sớm được gặp lại bạn!

Đây là một số cách điển hình để kết thúc bức thư thân mật:

Best wishes, Thân mến,
Kind regards, Thân mến,

Nếu viết thư cho thành viên trong gia đình, bạn đời, hoặc bạn thân, bạn có thể dùng cách sau:

Love, Yêu nhiều,

Kết thúc bằng chữ ký tên thường gọi.

Viết thư điện tử

Thư điện tử thường được viết theo phong cách thân mật hơn thư tay, cho dù với mục đích công việc hay xã hội.

Bạn luôn luôn nên viết Tiêu đề cho thư, trong đó tóm tắt mục đích của thư trong vài từ ngắn.

Có nhiều cách bắt đầu thư điện tử trong công việc khác nhau, nhưng thông thường người ta dùng tên thường gọi đối với thư công việc cũng như thư cá nhân nếu bạn biết tên người nhận.

Không cần thiết phải dùng từ Dear, nhưng một số người thích dùng như thế.

Nói chung, nội dung thư công việc nên ngắn gọn và đi thẳng vào nội dung.

Nếu bạn có gửi tập tin đính kèm, bạn nhớ phải nói rõ trong phần nội dung của thư.

Để kết thúc thư điện tử cá nhân, bạn có thể dùng các câu giống như thư tay thân mật.

Có nhiều cách để kết thúc thư điện tử trong công việc, nhưng thường dùng các cách sau:

Regards, Kính thư.
Kind regards, Kính thư.
Best regards, Kính thư.
With kind regards, Kính thư.

Trong thư điện tử trong công việc, cuối thư bạn nên viết họ tên đầy đủ, tổ chức, và địa chỉ liên hệ của bạn.

Viết thư trang trọng

Nếu bạn biết tên của người bạn định gửi thư đến, hãy bắt đầu bằng Dear Mr (cho đàn ông), Dear Mrs (cho phụ nữ đã có gia đình), Dear Miss (cho phụ nữ chưa có gia đình), Dear Ms (cho phụ nữ chưa có gia đình hoặc nếu không rõ tình trạng hôn nhân), sau đó là tên họ, ví dụ:

Dear Mr Smith, Kính gửi ông Smith!
Dear Mrs Jones, Kính gửi bà Jones!
Dear Miss Richards, Kính gửi cô Richards!
Dear Ms Shepherd, Kính gửi cô Shepherd!

Nếu bạn không biết tên, hãy bắt đầu bằng một trong những cách sau:

Dear Sir, Kính gửi ông!
Dear Madam, Kính gửi bà!
Dear Sir or Madam, Kính gửi ông hoặc bà!

Đây là một số ví dụ về những câu bạn có thể nói trong lá thư trang trọng:

I am writing in reply to your letter of 4 September regarding your outstanding invoice. Tôi viết thư để trả lời lá thư của ông/bà gửi ngày 4 tháng 9 về tờ hóa đơn chưa được thanh toán của công ty ông/bà.
Further to our conversation, I'm pleased to confirm our appointment for 9.30am on Tuesday, 7 January. Theo như chúng ta đã trao đổi, tôi rất vui được xác nhận lịch hẹn của chúng ta vào hồi 9:30 sáng thứ Ba ngày 7 tháng 1.
I would be grateful if you could attend to this matter as soon as possible. Tôi sẽ rất cảm ơn nếu ông/bà có thể giải quyết vấn đề này càng sớm càng tốt.
If you would like any further information, please don't hesitate to contact me. Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin cứ liên hệ với tôi.

Nếu bạn muốn người ta trả lời, bạn có thể viết câu sau đây ở đoạn cuối thư:

I look forward to hearing from you. Tôi rất mong sớm được nghe hồi âm của ông/bà

Nếu bạn bắt đầu bằng Dear Mr, Dear Mrs, Dear Miss, hay Dear Ms, bạn nên kết thúc thư bằng cụm sau:

Yours sincerely, Kính thư.

Tuy nhiên, nếu bạn bắt đầu lá thứ bằng Dear Sir, Dear Madam, hay Dear Sir or Madam, hãy dùng câu sau:

Yours faithfully, Kính thư.

Sau đó hãy ký tên của bạn ở dưới trước khi in tên đầy đủ của bạn.

sound

Trong trang này, tất cả các cụm từ tiếng Anh đều kèm theo cách đọc — chỉ cần nhấn chuột vào bất kì cụm từ nào để nghe.

Ứng dụng di động

Ứng dụng hướng dẫn sử dụng câu tiếng Anh cho các thiết bị Android của chúng tôi đã đạt giải thưởng, có chứa hơn 6000 câu và từ có kèm âm thanh

Get it on Google Play

Hỗ trợ công việc của chúng tôi

Hãy giúp chúng tôi cải thiện trang web này bằng cách trở thành người ủng hộ trên Patreon. Các lợi ích bao gồm xóa tất cả quảng cáo khỏi trang web và truy cập vào kênh Speak Languages Discord.

Trở thành một người ủng hộ