Các trường hợp khẩn cấp

Dưới đây là một số câu nói và câu cảm thán tiếng Anh được sử dụng trong các tình huống khẩn cấp hoặc các tình huống khó khăn khác. Hi vọng bạn không phải sử dụng chúng!

Chú ý là trong tình huống vô cùng khẩn cấp, bạn có thể liên hệ các dịch vụ khẩn cấp bằng cách gọi 999 ở Anh, 911 ở Mỹ và Canada.

help! cứu tôi với!
be careful! cẩn thận!
look out! hoặc watch out! cẩn thận!
please help me hãy giúp tôi với

Cấp cứu y tế

call an ambulance! gọi xe cấp cứu đi!
I need a doctor tôi cần bác sĩ
there's been an accident đã có tai nạn xảy ra
please hurry! nhanh lên!
I've cut myself tôi vừa bị đứt tay (tự mình làm đứt)
I've burnt myself tôi vừa bị bỏng (tự mình làm bỏng)
are you OK? bạn có ổn không?
is everyone OK? mọi người có ổn không?

Tội phạm

stop, thief! dừng lại, tên trộm kia!
call the police! hãy gọi công an!
my wallet's been stolen tôi vừa bị mất ví (ví nam)
my purse has been stolen tôi vừa bị mất ví (ví nữ)
my handbag's been stolen tôi vừa bị mất túi
my laptop's been stolen tôi vừa bị mất laptop
my phone's been stolen tôi vừa bị mất điện thoại
I'd like to report a theft tôi muốn báo cáo mất trộm
my car's been broken into ô tô của tôi vừa bị đột nhập
I've been mugged tôi vừa bị cướp
I've been attacked tôi vừa bị tấn công

Hỏa hoạn

fire! cháy!
call the fire brigade! hãy gọi cứu hỏa!
can you smell burning? anh/chị có ngửi thấy mùi khét không?
there's a fire có cháy
the building's on fire tòa nhà đang bốc cháy

Các tình huống khó khăn khác

I'm lost tôi bị lạc
we're lost chúng tôi bị lạc
I can't find my … tôi không tìm thấy … của tôi
keys chìa khóa
passport hộ chiếu
mobile điện thoại
I've lost my … tôi vừa đánh mất … của tôi
wallet ví (ví nam)
purse ví (ví nữ)
camera máy ảnh
I've locked myself out of my … tôi vừa tự khóa mình ở ngoài …
car ô tô
room phòng
please leave me alone hãy để tôi yên
go away! biến đi!
sound

Trong trang này, tất cả các cụm từ tiếng Anh đều kèm theo cách đọc — chỉ cần nhấn chuột vào bất kì cụm từ nào để nghe.

Ứng dụng di động

Ứng dụng hướng dẫn sử dụng câu tiếng Anh cho các thiết bị Android của chúng tôi đã đạt giải thưởng, có chứa hơn 6000 câu và từ có kèm âm thanh

Get it on Google Play