Phương hướng của la bàn

Học cách nói hướng của la bàn trong tiếng Ý.

nordphía bắc
nord-estphía đông bắc
estphía đông
sud-estphía đông nam
sudphía nam
sud-ovestphía tây nam
ovestphía tây
nord-ovestphía tây bắc

Các từ hữu ích khác

mappabản đồ
bussolala bàn
leggere una bussolađọc la bàn
sound

Trong trang này, tất cả các từ tiếng Ý đều kèm theo cách đọc — chỉ cần nhấn chuột vào bất kì từ nào để nghe.

Hỗ trợ công việc của chúng tôi

Hãy giúp chúng tôi cải thiện trang web này bằng cách trở thành người ủng hộ trên Patreon. Các lợi ích bao gồm xóa tất cả quảng cáo khỏi trang web và truy cập vào kênh Speak Languages Discord.

Trở thành một người ủng hộ