Phương hướng của la bàn

Học cách nói hướng của la bàn trong tiếng Ý.

nordphía bắc
nord-estphía đông bắc
estphía đông
sud-estphía đông nam
sudphía nam
sud-ovestphía tây nam
ovestphía tây
nord-ovestphía tây bắc
sound

Trong trang này, tất cả các từ tiếng Ý đều kèm theo cách đọc — chỉ cần nhấn chuột vào bất kì từ nào để nghe.