Câu đơn giản

Dưới đây là một số câu tiếng Ý đơn giản được sử dụng trong hội thoại hàng ngày, và những từ thường gặp viết trên biển hiệu.

vâng/có
nokhông
forsecó lẽ
per favorelàm ơn
pregokhông có gì
graziecảm ơn
grazie tantecảm ơn rất nhiều
molte graziecảm ơn anh/chị rất nhiều

Dưới đây là các cách trả lời lịch sự khi người khác cảm ơn bạn.

pregokhông có gì
figurati (familiar), si figuri (polite)
không có gì di nientekhông có gì

Chào hỏi và chào tạm biệt

Đây là những cách chào hỏi khác nhau:

ciaochào
salvexin chào
buongiornochào buổi sáng
buon pomeriggiochào buổi chiều
buona serachào buổi tối
ciaochào
arrivedercitạm biệt
ci vediamo!hẹn gặp lại!
buona giornata!chúc một ngày tốt lành!
buona serata!
buonanottechúc ngủ ngon

Apologising and getting someone's attention

scusa
scusami
scusi
mi scusi
non c'è problemakhông sao
fa niente or non fa nientekhông sao

Để người khác hiểu mình khi nói tiếng Anh

io non parlo italiano
parlo poco italiano
non parlo molto bene italiano
parli più lentamente per favoreanh/chị nói chậm hơn được không?
lo scriva per favoreanh/chị viết vào giấy được không?
può ripetere per favore?anh/chị có thể nhắc lại được không?
capisco or ho capitotôi hiểu rồi
non capiscotôi không hiểu

Những câu cơ bản khác

lo sotôi biết
non lo sotôi không biết
scusi, dov'è il bagno?xin lỗi, nhà vệ sinh ở đâu?

Những dòng chữ bạn có thể gặp

EntrataLối vào
UscitaLối ra
Uscita di emergenzaLối thoát hiểm
SpingereĐẩy vào
TirareKéo ra
WCNhà vệ sinh
UominiNhà vệ sinh nam
DonneNhà vệ sinh nữ
LiberoKhông có người
OccupatoCó người
GuastoHỏng
Vietato fumareKhông hút thuốc
PrivatoKhu vực riêng
Divieto d'ingressoMiễn vào
sound

Trong trang này, tất cả các cụm từ tiếng Ý đều kèm theo cách đọc — chỉ cần nhấn chuột vào bất kì cụm từ nào để nghe.