Veronika Tomac

Veronika Tomac

Thông tin cá nhân

Tuổi: 43
Ngày sinh: Ngày 24 tháng 5

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Croatia | Bản ngữ
  • Tiếng Anh (Vương quốc Anh) | Cao cấp
  • Tiếng Ý (Ý) | Cao cấp
  • Tiếng Catalan | Trung cấp

Tôi đang học: