Trang này cung cấp nguồn tài liệu phong phú để giúp bạn học tiếng Bồ Đào Nha. Hãy học thêm các câu đơn giản, mở rộng vốn từ vựng, hoặc tìm bạn học cùng ngôn ngữ để cùng luyện tập.

Đôi điều về tiếng Bồ Đào Nha

Tiếng Bồ Đào Nha được sử dụng bởi hơn 200 triệu người trên thế giới và là ngôn ngữ chính thức của Bồ Đào Nha, Brazil, Mozambique, Angola và một số các nước thuộc địa cũ của Bồ Đào Nha.

Đây là một ngôn ngữ họ Rô-măng, có nguồn gốc từ ngôn ngữ La-tinh, và có nhiều điểm về ngữ pháp giống với các ngôn ngữ họ Rô-măng khác như tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý và tiếng Pháp.

Quận Ribeira, thành phố Porto, Bồ Đào Nha
Quận Ribeira, thành phố Porto, Bồ Đào Nha

Vậy vì sao chúng ta nên học tiếng Bồ Đào Nha?

Đi lại
Tiếng Bồ Đào Nha là một ngôn ngữ lớn trên thế giới, và đặc biệt là rất hữu ích cho du khách đến thăm Bồ Đào Nha, Brazil và một phần của châu Phi hạ Sahara.

Văn học
Người Bồ Đào Nha có nền văn học phong phú với những tác giả và nhà thơ người Brazil và Bồ Đào Nha, mà những tác phẩm của họ chỉ được hiểu rõ nhất bằng ngôn ngữ gốc.

Kinh doanh
Nếu bạn nói tiếng Bồ Đào Nha, đó sẽ là một lợi thế lớn khi bạn làm ăn tại bất kỳ quốc gia nói tiếng Bồ Đào Nha nào.

Các ngôn ngữ khác