Loreta Zafar

Loreta Zafar

Thông tin cá nhân

Tuổi: 27
Ngày sinh: Ngày 20 tháng 8

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Lithuania | Bản ngữ
  • Tiếng Anh (Hoa Kỳ) | Cao cấp

Tôi đang học: