Lissa Souza

Lissa Souza

Thông tin cá nhân

Tuổi: 25
Ngày sinh: Ngày 22 tháng 1

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học:

  • Tiếng Nhật | Sơ cấp
  • Tiếng Hàn Quốc | Sơ cấp
  • Tiếng Pháp (Pháp) | Sơ cấp