Tiếng Urdu

Du lịch
Nếu bạn đang dự định đặt chân đến Pakistan thì biết tiếng Urdu có lẽ là cần thiết bởi người dân sống ở những khu vực hẻo lánh thường không nói ngôn ngữ khác. Có rất nhiều nơi thú vị để đến thăm, cả ở thành phố và nông thôn và những nỗ lực nói tiếng Urdu của bạn sẽ được chào đón một cách nồng nhiệt.

Các ngôn ngữ khác