Phương hướng của la bàn

Học cách nói hướng của la bàn trong tiếng Thụy Điển.

nordphía bắc
nordostphía đông bắc
ostphía đông
sydostphía đông nam
sydphía nam
sydvästphía tây nam
västphía tây
nordvästphía tây bắc

Các từ hữu ích khác

kartabản đồ
kompassla bàn
att läsa av en kompassđọc la bàn
sound

Trong trang này, tất cả các từ tiếng Thụy Điển đều kèm theo cách đọc — chỉ cần nhấn chuột vào bất kì từ nào để nghe.

Hỗ trợ công việc của chúng tôi

Hãy giúp chúng tôi cải thiện trang web này bằng cách trở thành người ủng hộ trên Patreon. Các lợi ích bao gồm xóa tất cả quảng cáo khỏi trang web và truy cập vào kênh Speak Languages Discord.

Trở thành một người ủng hộ