Zlatan Salhi

Zlatan Salhi

Thông tin cá nhân

Tuổi: 29
Ngày sinh: Ngày 1 tháng 12

Thông tin về tôi:

أود تعلم لغة العالم و أريد تعلم الألمانية و السويدية

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học: