Yahya Basmaji

Yahya Basmaji

Thông tin cá nhân

Tuổi: 30
Ngày sinh: Ngày 28 tháng 9

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Ả Rập (Syria) | Bản ngữ
  • Tiếng Anh | Trung cấp

Tôi đang học: