Wanie ag

Wanie ag

Thông tin cá nhân

Tuổi: 20
Ngày sinh: Ngày 21 tháng 5

Thông tin về tôi:

i'm student

and i need to learn english very well

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Malaysia (Malaysia) | Bản ngữ

Tôi đang học:

  • Tiếng Ả Rập | Sơ cấp
  • Tiếng Anh (Vương quốc Anh) | Sơ cấp