Walid Abushammala

Walid Abushammala

Thông tin cá nhân

Tuổi: 18
Ngày sinh: Ngày 28 tháng 6

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Ả Rập (Jordan) | Bản ngữ
  • Tiếng Na Uy (Bokmål) | Bản ngữ
  • Tiếng Anh (Hoa Kỳ) | Cao cấp

Tôi đang học: