Vivek Rabadiya

Vivek Rabadiya

Thông tin cá nhân

Tuổi: 22
Ngày sinh: Ngày 2 tháng 10

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Gujarat | Bản ngữ

Tôi đang học:

  • Tiếng Anh (Vương quốc Anh) | Sơ cấp
  • Tiếng Filipino | Sơ cấp