Vijubha Chauhan

Vijubha Chauhan

Thông tin cá nhân

Tuổi: 20
Ngày sinh: Ngày 2 tháng 9

Thông tin về tôi:

I am an engineering student. I am studying in Gujarat. my hobby is good speak English.

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Gujarat | Bản ngữ
  • Tiếng Hindi | Trung cấp

Tôi đang học: