Valerie Sartor

Valerie Sartor

Thông tin cá nhân

Tuổi: 62
Ngày sinh: Ngày 26 tháng 7

Thông tin về tôi:

I am an Assistant Professor at the University of Akron

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học: