Teo Takaci

Teo Takaci

Thông tin cá nhân

Tuổi: 26
Ngày sinh: Ngày 2 tháng 8

Thông tin về tôi:

My name is Teo, I'm native Lithuanian speaker, fluent in Spanish and Italian. I also study Swedish language. Currently trying to learn Dutch!

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học: