Tamas Vajna

Tamas Vajna

Thông tin cá nhân

Tuổi: 55
Ngày sinh: Ngày 22 tháng 8

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Hungary | Bản ngữ

Tôi đang học: