Svitlana  Lytvynenko

Svitlana Lytvynenko

Thông tin cá nhân

Tuổi: 43
Ngày sinh: Ngày 7 tháng 6

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Ukraine | Bản ngữ
  • Tiếng Anh (Vương quốc Anh) | Cao cấp

Tôi đang học: