Solmaz Mamdouh

Solmaz Mamdouh

Thông tin cá nhân

Tuổi: 39
Ngày sinh: Ngày 15 tháng 9

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Ba Tư | Bản ngữ
  • Tiếng Ả Rập (Morocco) | Trung cấp

Tôi đang học: