Sanjay Dubey

Sanjay Dubey

Thông tin cá nhân

Tuổi: 20
Ngày sinh: Ngày 26 tháng 4

Thông tin về tôi:

I am a student

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Hindi | Bản ngữ

Tôi đang học:

  • Tiếng Trung (Singapore) | Sơ cấp