saman bakh

saman bakh

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Ba Tư | Bản ngữ
  • Tiếng Kurd | Bản ngữ

Tôi đang học: