Roberta Butera

Roberta Butera

Thông tin cá nhân

Tuổi: 24
Ngày sinh: Ngày 1 tháng 11

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học:

  • Tiếng Anh (Vương quốc Anh) | Trung cấp
  • Tiếng Ả Rập (Ai Cập) | Sơ cấp