Robert McIvor

Robert McIvor

Thông tin cá nhân

Tuổi: 53
Ngày sinh: Ngày 28 tháng 12

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học:

  • Tiếng Na Uy (Bokmål) | Sơ cấp