Robert Cunningham

Robert Cunningham

Thông tin cá nhân

Tuổi: 46
Ngày sinh: Ngày 11 tháng 3

Thông tin về tôi:

I am interested to improve Latvian as my ancestors originally came from Latvia. I speak some French after starting to learn it many years ago. I am also beginning to learn Hungarian so I would be happy if anyone wants to converse in these languages.

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học:

  • Tiếng Hungary | Sơ cấp
  • Tiếng Latvia | Sơ cấp