Paul Bechea

Paul Bechea

Thông tin cá nhân

Tuổi: 33
Ngày sinh: Ngày 14 tháng 4

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Romania | Bản ngữ
  • Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp) | Cao cấp
  • Tiếng Anh (Hoa Kỳ) | Trung cấp

Tôi đang học: