Patrik Korba

Patrik Korba

Thông tin cá nhân

Tuổi: 24
Ngày sinh: Ngày 5 tháng 10

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Slovakia | Bản ngữ

Tôi đang học: