Onter Naim Oglou

Onter Naim Oglou

Thông tin cá nhân

Tuổi: 45

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (Thổ Nhĩ Kỳ) | Bản ngữ
  • Tiếng Hy Lạp (Hy Lạp) | Cao cấp

Tôi đang học: