Ogi Ananda

Ogi Ananda

Thông tin cá nhân

Tuổi: 19
Ngày sinh: Ngày 7 tháng 10

Thông tin về tôi:

Hello My Name Is Ogi

Do You Want Become My Partner to Speak english..? :D

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Indonesia | Bản ngữ

Tôi đang học: