Noroul Sophia

Noroul Sophia

Thông tin cá nhân

Tuổi: 21
Ngày sinh: Ngày 31 tháng 5

Thông tin về tôi:

You can call me Sophia.

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Malaysia (Malaysia) | Bản ngữ

Tôi đang học:

  • Tiếng Anh (Vương quốc Anh) | Cao cấp
  • Tiếng Hàn Quốc | Sơ cấp