Navid Tahmasebi

Navid Tahmasebi

Thông tin cá nhân

Tuổi: 25
Ngày sinh: Ngày 4 tháng 5

Thông tin về tôi:

I'm 20 and i like learning different languages. specially french....

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Azerbaijan | Bản ngữ
  • Tiếng Anh (Hoa Kỳ) | Bản ngữ
  • Tiếng Ba Tư | Cao cấp

Tôi đang học: