Muhammad Shahid

Muhammad Shahid

Thông tin cá nhân

Tuổi: 26
Ngày sinh: Ngày 2 tháng 3

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Hindi | Bản ngữ
  • Tiếng Punjabi (Pakistan) | Bản ngữ
  • Tiếng Urdu | Bản ngữ

Tôi đang học:

  • Tiếng Anh (Hoa Kỳ) | Trung cấp
  • Tiếng Ả Rập (Jordan) | Sơ cấp
  • Tiếng Hàn Quốc | Sơ cấp