muhamad ikmal abdul rahim

muhamad ikmal abdul rahim

Thông tin cá nhân

Tuổi: 22
Ngày sinh: Ngày 30 tháng 7

Thông tin về tôi:

Please....Teach me your langguage....

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Malaysia (Malaysia) | Bản ngữ

Tôi đang học:

  • Tiếng Nhật | Sơ cấp