Mohammad Fathi

Mohammad Fathi

Thông tin cá nhân

Tuổi: 32
Ngày sinh: Ngày 2 tháng 2

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Ba Tư | Bản ngữ
  • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ | Bản ngữ

Tôi đang học: