Matthieu Duval

Matthieu Duval

Thông tin cá nhân

Tuổi: 25
Ngày sinh: Ngày 18 tháng 4

Thông tin về tôi:

Hola, me gustaría encontrar a alguien que quisiera aprender el francés (lo enseñaré) y que podría hablar en español conmigo 😊😃

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học: