Marcela Machavova

Marcela Machavova

Thông tin cá nhân

Tuổi: 24
Ngày sinh: Ngày 7 tháng 5

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Slovakia | Bản ngữ
  • Tiếng Anh (Vương quốc Anh) | Cao cấp

Tôi đang học: