Mara Wiggins

Mara Wiggins

Thông tin cá nhân

Tuổi: 53
Ngày sinh: Ngày 13 tháng 3

Thông tin về tôi:

My name is Mara with a line over the first A (my computer wont let me put a line on it ) i am 13 and my G'ma is full Latvian and mom is full Latvian as well but i am half Latvian and half american and I would LOVE!!!! to learn how to speak my famlies language.

Ngôn ngữ

Tôi nói:

Tôi đang học:

  • Tiếng Latvia | Sơ cấp