mangesh damre

mangesh damre

Thông tin cá nhân

Tuổi: 30
Ngày sinh: Ngày 1 tháng 1

Thông tin về tôi:

Hello! I would like to improve my Italian.

I am English speaker, I can help in English. I will be happy if you help me in Italian.

I am research student here in Verona.

Ngôn ngữ

Tôi nói:

  • Tiếng Hindi | Bản ngữ
  • Tiếng Marath | Bản ngữ
  • Tiếng Anh (Ấn Độ) | Cao cấp

Tôi đang học: